Last update:
15.September 10

Day 12

Kitanoumi Beya

 

Sugita

 

Hiryu

 

Miyamaru

 

Can you find me?

Kitanoumi Beya

 

Sugita

 

Hiryu

 

Miyamaru

 

Can you find me?

Oshima

 

Kyokutaisei

 

Kyokunankai

 

Kyokutaisei

 

You're talking to me?!

Oshima

 

Kyokutaisei

 

Kyokunankai

 

Kyokutaisei

 

You're talking to me?!

Stetching

 

Kyokushuho

 

Asahisho

 

Uah, tapeing is not so easy

 

Kyokutenho

Stetching

 

Kyokushuho

 

Asahisho

 

Uah, tapeing is not so easy

 

Kyokutenho

Kyokuhozan

 

Kyokutenho

 

Kyokushuho

 

Kyokunankai

 

Koryu

Kyokuhozan

 

Kyokutenho

 

Kyokushuho

 

Kyokunankai

 

Koryu

Yoshikaze

 

Kato

 

Tamanoshima

 

Kimurayama

 

Higuchi

Yoshikaze

 

Kato

 

Tamanoshima

 

Kimurayama

 

Higuchi

Hokutoriki

 

Takanoyama

 

Shimoda

 

Kaisei

 

Minami

Hokutoriki

 

Takanoyama

 

Shimoda

 

Kaisei

 

Minami

Kazafuzan

 

Kaiho

 

Ushiomaru

 

Kitanofuji

 

Hello Kitty!

Kazafuzan

 

Kaiho

 

Ushiomaru

 

Kitanofuji

 

Hello Kitty!

[Home] [September 2008] [Day 4] [Day 5] [Day 6] [Day 7] [Day 8] [Day 9 Keiko] [Day 9] [Day 10] [Day 11] [Day 12] [Specials] [May 2009] [September 2009] [September 10]